Rekruttering

 Vi er spesialister innen rekruttering av utenlansk arbeidskraft.

 

Renovering av bygninger

Vi kan gjennomføre følgende renoveringsarbeid:

    Fasade fornyelse og forfining (maling, gips, ledd renovering, isolasjon)

    Ulike typer interiørarbeid

    I tillegg til ulike andre byggearbeid