BAXTOR - Rekruttering

Rigtige valg

Det er veldig viktig å få den rette personen til å jobbe. 
Du kan spare både tid, penger og unødvendig uro i organisasjonen din hvis den rette personen er funnet fra starten. 

Det er logisk, men vanskelig å praktisere. 
Det krever tid, oversikt og en velutviklet intuisjon for å fullføre en vellykket rekrutteringsprosess. For å støtte de harde fakta som CV, for eksempel, benyttes referanser og uttalelser.
Men hvordan kan du sortere inntrykkene dine fra jobbintervjuet og gjøre det rette ansettelsesvalget?
Det beste svaret på dette er et samtaleverktøy som fokuserer på personlige ferdigheter.

Bedre bakgrund

Akkurat som en tegnebok gjenspeiler hvordan en person er, avslører en CV personlige ferdigheter. 
Med en pålitelig personlig analyse får du et annet aspekt i vurderingen.
Jo mer du vet, desto mindre er usikkerheten. En ansatt tar alle sine positive og mindre positive ferdigheter inn i selskapet.
Derfor er det viktig på forhånd å få din umiddelbare vurdering supplemert med en klar personprofil.

Find styrkene

Som leder kan det være frustrerende å møte en organisasjon som - på papiret - skal være velfungerende, 
men reelt er det egentlig ikke. Hvorfor oppstår denne uroen? Svaret kan være personlighet og uro i organisasjonen.
Kanskje er feil mennesketyper satt sammen for å løse oppgaver.
Eller kanskje har oppgavene blitt distribuert til personer som har sin kompetanse andre steder.
Baxtor har derfor også bevist sin styrke for allerede ansatte. Ved anvendelse av Baxtor kan du få en komplett oversikt over hva slags type mennesker som er i din organisasjonen,
og forstå hvor deres styrker ligger.
Kanskje ansatte kan jobbe på en måte som er mer enn tilfredsstillende for både seg selv og din organisasjon.