Personvernombud

Eksternt personvernombud

Personvernombudets overordnede oppgave er å bidra til at de som behandler personopplysninger overholder reglene rundt personvernordningen, og sørger for å ivareta internkontrollen, kvalitetssikre og  overholde lovverket. Flere offentlige myndigheter og organer er pålagt å opprette eget personvernombud.

Ved å inngå en avtale med oss, hvor vi fungerer som virksomhetens personvernombud så sørger vi for:

- utarbeidelse av dokumenter og dokumentasjoner overfor myndigheter og andre, som viser at virksomheten overholder GDPR-personvernordningen.

- å bistå, gi råd og oppfølging til ledelse, samt å formidle informasjon om lovverket rundt personvern.

- bistand og support knyttet til spørsmål og fortolkninger rundt loven om personvern (kontaktledd mot Datatilsynet og juridisk personell).

- utarbeidelse av rapporter og kvalitetssikring av virksomhetens GDPR arbeid.

- håndtere avvik og sikkerhetsbrudd dersom dette oppstår i virksomheten.

- tilgang til et bredt utvalg av dokumentmaler, veiledere og verktøy for ledere, rådgivere og styret.

Ved å benytte oss som eksternt personvernombud, så gir dette virksomheten en trygghet i at GDPR arbeidet ivaretas, samtidig som det frigjøres tid og ressurser i virksomheten. Vi utfører alle våre tjenester konfidensielt og til faste avtalte priser.

Pris: Kr. 2.990,- eks.mva. for 12 mnd.

Ønsker du en uformell prat med oss om GDPR, så kontakt oss på skjemaet under.

 KONTAKTSKJEMA